Privacy

Persoonsgegevens & AVG

Privacyverklaring

1. Gebruik van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Fly4Fish verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.1 Fly4Fish verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 • (a) contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, het contactformulier op de website, telefonisch e.d.).

1.2 Fly4Fish verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 • (a) voorletters en naam;
 • (b) e-mailadres;
 • (c) telefoonnummer;
 • (d) geslacht;
 • (e) browsercookies.

1.3 Fly4Fish kan deze gegevens gebruiken om:

 • (a) beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • (b) voorlichting (informatievoorziening).

2. Informatie, wijziging & bezwaar

U kunt contact opnemen met Fly4Fish per e-mail info@fly4fish.nl voor:

 • (a) meer informatie over de wijze waarop Fly4Fish persoonsgegevens verwerkt;
 • (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • (c) inzage in de persoonsgegevens die Fly4Fish met betrekking tot u verwerkt;
 • (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Fly4Fish.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Fly4Fish zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Fly4Fish treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Derden

Fly4Fish verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Fly4Fish daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Herten, 8 april 2019

Filter

Advertentie


Meld je aan voor de nieuwsbrief!